Klubi jälleen puolueettomana

Itsenäisyysvaiheen alussa jouduttiin selvittämään vaikea valtiomuotokysymys, jossa kilpailivat saksalaista kuningasta ajanut suuntaus ja tasavaltalainen suuntaus.  Tämä valtiomuotokysymys johti nuorsuomalaisen puolueen pirstoututumiseen. Oulun Suomalainen klubi lähti perustuslaillisen tasavaltalaisuuden tielle. Seurauksena oli samanlainen pirstoutuminen myös Oulun Suomalaisessa klubissa, joka jäi valtiollisen toiminnan ulkopuolelle.

Tämä näkyy myös klubin pöytäkirjassa, jossa hajaantumisesta todetaan seuraavasti: ”klubin jäsenet hajaantuivat syntyneisiin uusiin puolueisiin, joten millään valtiollisella katsantokannalla ei ollut ehdotonta enemmistöä klubilaisten keskuudessa. Tähän marraskuun 28. päivänä 1918 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan päättyy Oulun Suomalaisen Klubin virallisesti tapahtunut vuonna 1906 alkanut nuorsuomalainen valtiollinen toiminta.”

Seuraavana vuonna klubin vuosikertomuksessa todettiin, että klubi oli muodostunut ”puolueettomaksi seuraklubiksi, etupäässä valistus- ja kunnallisten kysymysten käsittelemiseksi, joka seikka painoi leimansa klubin toimintaan v. 1919 aikana, mutta joka virallisesti todettiin vasta klubin kokouksessa marraskuun 1. p:nä 1919 vahvistettaessa klubille uudet säännöt.”

Klubin puolueettomuus ei estänyt klubin piirissä käsittelemästä päivänpoliittisia kysymyksiä. Ne eivät kuitenkaan voineet hajottaa klubia, vaikka klubin jäsenet kuuluivatkin eri puolueisiin.